Chính Sách Bảo Mật Thông Tin – BEBU bình sữa, bình ti, bình tập bú, bình tập ti tốt nhất hiện nay
 

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 bebu.com.vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà bebu.com.vn thu thập bao gồm:

Họ và tên

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

Tên sản phẩm

Số lượng

Thời gian giao nhận sản phẩm

 2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được bebu.com.vn sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Hỗ trợ khách hàng

- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, bebu.com.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về  Info@bebu.com.vn

 4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI BEBU

- Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI BEBU. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  1. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI BEBU

Địa chỉ: Số 255 Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Điện thoại: 098.385.5521

Website: bebu.com.vn.

Email: Info@bebu.com.vn

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 bebu.com.vn không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: Info@bebu.com.vn hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về 098.385.5521

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu bebu.com.vn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

7. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 bebu.com.vn không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: Info@bebu.com.vn hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về 098.385.5521

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu bebu.com.vn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.